razna

19 posturi scoase la concurs, la Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Breaza

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap, cu sediul în Breaza (Școala Ajutătoare)  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:
 • 1 post psiholog principal – Activitatea Evaluare Socializare
 • 1 post asistent social principal – Activitatea Evaluare Socializare
 • 1 post kinetoterapeut – Activitatea Recuperare
 • 2 posturi asistent medical principal – Activitatea Asistenţă Medicală
 • 2 posturi asistent medical – Activitatea Asistenţă Medicală
 • 1 post asistent medical debutant – Activitatea Asistenţă Medicală
 • 5 posturi infirmier – Activitatea Asistenţă Medicală
 • 2 posturi instructor de ergoterapie – Activitatea Recuperare
 • 2 posturi instructor de ergoterapie debutant – Activitatea Recuperare
 • 2 posturi muncitor calificat bucătărie I – Activitatea Administrare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

pentru 1 post psiholog principal:
– studii: superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea psihologie;
– atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică – treapta de specializare principal, atestat eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
– vechime: minim 10 ani ca psiholog;

pentru 1 post asistent social principal:
– studii: superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea asistenţă socială;
– aviz de exercitare a profesiei de asistent social – treapta de competenţă principal, aviz eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România;
– vechime: minim 5 ani ca asistent social;

pentru 1 post kinetoterapeut:
– studii: superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea kinetoterapie;
– aviz sau autorizaţie exercitare profesie (liberă practică);
– vechime: minim 6 luni ca kinetoterapeut;

pentru 2 posturi asistent medical principal:

– studii: postliceale atestate cu diplomă de bacalaureat şi certificat (diplomă) de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale – specialitatea asistent medical generalist;
– grad principal atestat cu adeverinţă grad principal pentru specialitatea medicină generală;
– certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. pentru practicarea profesiei de asistent medical generalist – grad principal în medicină generală;
– aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.;
– poliţă de asigurare pentru răspundere civilă profesională – asigurare malpraxis medical;
– vechime: minim 5 ani ca asistent medical generalist;

pentru 2 posturi asistent medical:
– studii: postliceale atestate cu diplomă de bacalaureat şi certificat (diplomă) de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale – specialitatea asistent medical generalist;
– certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. pentru practicarea profesiei de asistent medical generalist;
– aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.;
– poliţă de asigurare pentru răspundere civilă profesională – asigurare malpraxis medical;
– vechime: minim 6 luni ca asistent medical generalist;

pentru 1 post asistent medical debutant:
– studii: postliceale atestate cu diplomă de bacalaureat şi certificat (diplomă) de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale – specialitatea asistent medical generalist;
– certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. pentru practicarea profesiei de asistent medical generalist;

pentru 5 posturi infirmier:
– studii: generale (minim 10 clase) atestate cu diplomă (certificat de absolvire) sau medii atestate cu diplomă de bacalaureat;
– calificare infirmier atestată cu certificat de competenţe profesionale eliberat de furnizori acreditaţi sau certificat eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. – absolvire curs infirmier;
– vechime: minim 6 luni ca infirmier;

pentru 2 posturi instructor de ergoterapie:
– studii: medii atestate cu diplomă de bacalaureat sau postliceale atestate cu diplomă de bacalaureat şi certificat (diplomă) de absolvire şcoală postliceală sau superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
– certificat de competenţe profesionale calificare instructor ergoterapie sau certificat absolvire curs ergoterapie, terapie ocupaţională, arte combinate sau pedagogie socială;
– vechime: minim 6 luni în domeniul asistenţă socială sau în domeniul sanitar;

pentru 2 posturi instructor de ergoterapie debutant:
– studii: medii atestate cu diplomă de bacalaureat sau postliceale atestate cu diplomă de bacalaureat şi certificat (diplomă) de absolvire şcoală postliceală sau superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
– certificat de competenţe profesionale calificare instructor ergoterapie sau certificat absolvire curs ergoterapie, terapie ocupaţională, arte combinate sau pedagogie socială;

pentru 2 posturi muncitor calificat bucătărie I:
– studii: generale (minim 10 clase) atestate cu diplomă (certificat de absolvire) sau medii atestate cu diplomă de bacalaureat;
– calificare bucătar atestată cu certificat de competenţe profesionale eliberat de furnizori acreditaţi sau diplomă absolvire şcoală profesională;
– certificat de absolvire curs însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;
– vechime: în muncă minim 9 ani şi în specialitate minim 3 ani (ca bucătar).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 februarie 2016, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 martie 2016, ora 11.00: proba scrisă;
 • 11 martie 2016, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap, situat în Breaza, strada Ocinei, nr.2, judeţul Prahova sau la telefon 0244340274 – Activitatea Contabilitate Resurse Umane.

 

3 gânduri despre „19 posturi scoase la concurs, la Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Breaza

 1. ar trebui creeat un post de doctor in minciuna …este ideal pt primarul nostru …anul acesta va ramane fara servici cu siguranta…deci poate incepe sa trimeata cateva cv-uri …

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s